Entries by admin

Zapytanie ofertowe/o cenę

W związku z rozpoczęciem projektu „Droga do zatrudnienia” finansowanego ze środków UE w ramach EFS (POWR.02.07.00-00-0039/16-00) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym doradztwa psychologicznego. Wrocław, 02 października 2017 r. Fundacja Integracji Społecznej Prom ul. Bajana 15/26 54-129 Wrocław, tel./fax 71-359-29-21 ZAPYTANIE OFERTOWE / O CENĘ W związku z rozpoczęciem projektu „Droga do Zatrudnienia” finansowanego ze […]

Projekt „Droga do zatrudnienia”

      Projekt „Droga do zatrudnienia” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer umowy: POWR.02.07.00-00-0039/16-00 Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej grupy 45 Romów, w tym 30 kobiet i 15 mężczyzn zamieszkujących województwo dolnośląskie (m.in. Wrocław i Kłodzko). Okres realizacji projektu: wrzesień 2017 […]