Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie DDZ kwiecień 2018

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie nr POWER.02.07.00-00-0039/16-00 „Droga do zatrudnienia” kwiecień 2018 – szkolenia zawodowe – do pobrania:
Harmonogram szkoleń