Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie DDZ – szkolenia miękkie

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie nr POWER.02.07.00-00-0039/16-00 „Droga do zatrudnienia” grudzień 2017 – szkolenia miękkie. – do pobrania