Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie DDZ – szkolenia zawodowe

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie nr POWER.02.07.00-00-0039/16-00 „Droga do zatrudnienia” styczeń 2018 – szkolenia zawodowe – do pobrania:
1) Pracownik porządkowy
2) Pomoc kuchenna