Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie POWER – DDZ

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie nr POWER.02.07.00-00-0039/16-00 „Droga do zatrudnienia”. – do pobrania