Wizyta studyjna w Legnicy

Wizyta studyjna w Legnicy w ramach ASOS 2016

Wizyta studyjna w Legnicy 17.10.2016

W październiku członkowie Rady Seniorów w Świebodzicach, z przewodniczącym  – Panem Henrykiem Sawą na czele, po raz pierwszy od chwili powołania Rady pojechali  na wizytę studyjną. Odwiedzili Legnicę, piękne dolnośląskie  miasto o niezwykłej historii , gdzie spotkali się ze swoimi rówieśnikami, członkami tamtejszej Rady Seniorów. Co ciekawe, w tym mieście działają dwie rady – działająca od 2014 r. Miejska Rada Seniorów powołana zgodnie z Ustawą o samorządzie oraz druga, Legnicka Rada Seniorów , która powstała w 2012 r.  zanim jeszcze we wspomnianej Ustawie pojawiła się taka możliwość. Jest to ciało opiniodawcze, które powołano, ponieważ istniała olbrzymia potrzeba konsolidacji środowiska seniorów w Legnicy.

Celem wizyty studyjnej była przede wszystkim edukacja oraz wymiana poglądów pomiędzy seniorami z obu miast. Legniczanie zdecydowania mają się czym pochwalić. Seniorzy, którzy już drugą kadencję działają w obu  Radach Seniorów potrafią skutecznie występować w imieniu wszystkich starszych mieszańców miasta. Efekty są widoczne gołym okiem. W mieście istnieje co najmniej kilkanaście organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych, trzy Uniwersytety III Wieku i wiele Klubów Seniora.

Bardzo dobrze funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu, gdzie seniorzy mogą nie tylko za niewielkie pieniądze kupić obiady i kolacje, ale też spotkać się we wspólnym gronie, wyjechać na wycieczkę lub zorganizować integracyjną imprezę. Jednak działalność seniorów w Radach nie ogranicza się tylko do doradzaniu władzom miasta, w jaki sposób mogą sprzyjać w kreowaniu w mieście przyjaznej dla aktywności osób starszych przestrzeni.

Członkowie Rad zapoznają się z większością działań podejmowanych przez władze miasta i doradzają, w jaki sposób uwzględniać przy wprowadzaniu nowych pomysłów i rozwiązań potrzeby najstarszych mieszkańców. Podczas wizyty studyjnej świebodziczanie przyglądali się, jak to wygląda w praktyce, ponieważ w charakterze gości przysłuchiwali się obradom Miejskiej Rady Seniorów. Podczas obrad seniorzy wypowiedzieli się na temat dwóch programów, które zamierzają  wprowadzić  władze miasta. Chodziło o program Legnickiego Roweru Miejskiego oraz o planowane zmiany w przepisach gospodarowania odpadami.  Ich uwagi zostały przekazane Radzie Miejskiej i w miarę możliwości zostaną uwzględnione w dalszych pracach.

Świebodziczanie zainspirowani i podbudowani pozytywnym przykładem swoich kolegów już pracują nad swoim pierwszym pomysłem na działanie skierowane do wszystkich starszych mieszkańców miasta. Ma to być „pudełko życia”,  które w różnych formach funkcjonuje w innym miastach Polski, również w Legnicy. Projekt  ma na celu ułatwienie niesienia pomocy osobom starszym w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Pomoże w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy muszą szybko reagować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, gdy kontakt z pacjentem jest utrudniony.

Podsumowaniem udanej wizyty była nieoczekiwana  i bardzo ciekawa lekcja historii.  Jeden z członków Rady Seniorów, znawca i pasjonat historii Legnicy oprowadził świebodzickich seniorów po tej części miasta, w której w czasach komunizmu stacjonowali najwyżsi rangą przedstawiciele sowieckiego garnizonu wojskowego. To z tego powodu Legnica była wówczas nazywana Małą Moskwą.