Zapytanie ofertowe nr 3/DDZ/2017 dotyczące projektu „Droga do zatrudnienia”

Zapytanie ofertowe nr 3/DDZ/2017 dotyczące projektu „Droga do zatrudnienia” umowa nr POWER.02.07.00-00-0039/16-00. – do pobrania.